Woord van de voorzitter

Lieve beste mensen,
Aan het einde van het jaar 2018 kijken we tevreden terug op een mooi BOL-jaar en we hopen van harte dat we ook in 2019 weer heel veel mensen een beetje gelukkiger kunnen maken!
 
We gaan  met liefde en plezier door met het organiseren van activiteiten voor jong en oud en de eerste extra activiteit (buiten de normale woensdag wandeltochten) zal op zaterdag 2 februari gehouden worden: deBOL SNERTTOCHT voor een goed doel en dat goede doel zal dit jaar de Stichting Duchenne/Spieren voor Spieren zijn!
Wij hopen dat heel veel mensen hun spieren willen gebruiken om bij deze tocht geld op te halen voor dit mooie doel, wij gebruiken dan, op een gezonde maar ook gezellige manier, onze spieren om het onderzoek naar medicijnen en behandelingen van vooral kinderen met deze vreselijke ziekte te steunen!
Dus doe mee, zet de datum vast in uw agenda, wij zorgen voor een mooie route en een hele gezellige sfeervolle dag!
 
Aan het begin van het nieuwe jaar vragen wij toch ook graag nog even uw aandacht voor onderstaand stukje, het zou zo fijn zijn als we meer sponsoren kunnen binnen halen en daardoor wat meer "lucht" krijgen in onze financiele positie! Dus lees mee en help ons!?
 
Namens het Bestuur wens ik iedereen een voorspoedig, vrolijk, gezond, liefdevol en goed 2019!
Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter
 
     

Het Bestuur van Stichting deBOL moet op zoek naar sponsoren, donateurs en méér Vrienden van deBOL!

 

Het bestuur van Stichting deBOL is op zoek naar gulle gevers die hun vrijwilligerswerk  willen steunen. Wij krijgen geen subsidie van de Gemeente en het aantal sponsoren is in de laatste jaren helaas teruggelopen. De penningmeester begint zich zorgen te maken!

 

Daarom willen wij u vragen of u ons kunt helpen aan adressen van mogelijke sponsoren en donateurs waarmee wij een afspraak kunnen maken om te onderzoeken of zij iets voor ons willen en kúnnen betekenen.

 

Wij willen heel graag én met veel plezier doorgaan met onze activiteiten voor jong en oud: de 50+ wandel tochten, de Avond 4Daagse, de Middeleeuwse Wandeltocht, de sponsor Snerttocht, concertjes etc.

Wij zijn ons ervan bewust dat we een speciale functie hebben in het sociale leven van Lingewaard en die wij willen graag in stand houden in het algemeen belang van jong en oud!

 

HELPT U ONS ?

 

Bel: Marianne v. Eechoud-Bierens, voorzitter 06 54975063 of

06 22540214, Trudy Francissen-Peters

penningmeester