Woord van de voorzitter

15  januari 2024
 
Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud en nadat we alle kerstspullen opgeborgen hebben en onze kerststal weer keurig in de opslag hebben gezet zijn we het jaar wandelend begonnen met een korte route in Bemmel.
Om er weer een beetje in te komen liepen we  maar 6 km en gingen we dus al vroeg aan de koffie bij Het Wapen.
Daar was het gezellig bijkletsen en kregen we lekkere cake bij de koffie van Het Wapen, onze nieuwe sponsor voor de deBOL JUNIOR A4Daagse.
Onze penningmeester maakte bekend dat wij in het kader van de actie Serious Request in december j.l. een bedrag van € 310,= konden overmaken uit de opbrengst van onze actie bij de kerstbijeenkomst, een mooi bedrag waarvoor onze hartelijke dank!
 
Nu maken we ons snel klaar om een aantal goede activiteiten te organiseren buiten de normale 50+ wandelingen.
In ons programma staat dat we op 3 februari a.s. de Snerttocht zouden organiseren maar i.v.m. omstandigheden stellen we deze tocht uit tot zaterdag 24 februari! Als je die dag mee wil wandelen vragen we je om dit z.s.m. te melden bij een van de bestuursleden Het deBOL team. Wij willen graag op tijd weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen als we de tocht gaan voorbereiden, het zal een tocht van ca. 15 km worden met een koffiepauze en een erwtensoepmaaltijd onderweg. Dus geef je op voor 1 februari a.s.
 
De maand mei staat weer bol van de BOLactiviteiten, de Dodenherdenking, de bevrijdingstocht en natuurlijk de deBOL JUNIOR Avond4Daagse!
 
Wij zijn driftig op zoek naar enthousiaste jongere mensen die dit jaar bij de organisatie van dit leuke evenement voor de jeugd met ons mee willen lopen en misschien in volgende jaren onze taak over willen nemen!
Dus vragen wij u allen graag om te kijken of u zelf misschien mee wilt helpen of mensen weet die willen helpen om de toekomst van dit bijzonder gezellige en sportieve evenement voor de jeugd in stand te houden!
Het is heel moeilijk om opvolging te vinden maar we blijven positief denken dat het toch goed zal komen in de toekomst!
 
Wij gaan met veel liefde en plezier aan de slag en hopen dat velen gaan meegenieten van onze activiteiten!
 
Tot ziens,
 
namens het Bestuur van St. deBOL,

Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter