Kennismaking met Stichting deBOL

De naam deBOL staat voor de Bemmelse Organisatie Ladies en de oprichtingsakte van de stichting passeerde officieel bij de notaris te Bemmel in oktober 2001.

De stichting werd opgericht (nadat de VVV in 2001 gesloten werd) door de vrijwilligers die jarenlang werkzaam waren geweest bij de VVV Bemmel Boven-Betuwe. Collectief werd besloten om door te gaan met de extra activiteiten op het gebied van wandelen en fietsen en het organiseren van evenementen.

In de oprichtingsakte staat daarom: De stichting heeft ten doel:

a. het organiseren van evenementen en het ontplooien van activiteiten in het kader van de promotie van het dorp Bemmel, onderdeel van de gemeente Lingewaard, voorheen gemeente Bemmel.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met veel enthousiasme en positieve energie werden een aantal activiteiten gecontinueerd, zoals bijvoorbeeld de wandeltochten van het KNBLO Wandelcomité 55+ Bemmel. Maar er werden ook vele nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals "deBOL in Concert”, de Bemmelse 50+ Wandelvierdaagse en sinds 2008 ook activiteiten voor de jeugd in het kader van "deBOL JUNIOR". 

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie, die niet meer weg te denken is binnen de gemeente Lingewaard.