10-Rittenkaart Wandelen 50+

 
Wilt u ook gebruik maken van de 10-rittenkaart? (9x betalen en 10x meewandelen)
Maak dan € 31,50 over op onze rekening,

IBAN: NL94RABO 031 688 3298 tnv Stichting deBOL Bemmel, ovv uw naam en 10-rittenkaart

dan zorgt Trudy er voor dat ze bij de eerstvolgende wandeling de 10-rittenkaart bij zich heeft!
 

                                           Afbeelding invoegen
 
De 10-rittenkaart is ook een heel leuk cadeautje voor verjaardagen, dus vraag ons om een feestelijke verpakking!