Woord van de voorzitter

 
 
         6 april 2018
 
Beste mensen,
Binnenkort moeten we ons gaan houden aan de nieuwe wet op de privacy, dat houdt in dat we geen foto's met herkenbare personen mogen plaatsen.
Onze hoffotograaf heeft hiervoor de oplossing gevonden en we zullen alle foto's gaan voorzien van witte streepjes, waarvan hierboven een voorbeeld gemaakt door Toon.
 
Het zou toch jammer zijn als wij op onze eigen website geen normale, leuke, mooie foto's kunnen zetten, daarom willen wij alle wandelaars, vrienden van deBOL, Avond4Daagse lopers,  belangstellenden etc.  etc. vragen om toestemming te verlenen aan het op deze site plaatsen van foto's waarop men staat.
 
Wij zullen, zoals altijd al, zeer zorgvuldig omgaan met foto's en eventueel ander materiaal en zeker geen misbruik maken van uw komst bij een van onze activiteiten!
  
 
Lieve mensen, wij gaan door en hopen dat velen met ons blijven meegenieten, u bent altijd van harte welkom bij onze BOL-activiteiten, dus graag tot ziens!
 
Mocht u toch bezwaar hebben, dan verwachten wij een schriftelijk bericht aan: stichting.debol@planet.nl
 
 
namens het Bestuur,
Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter
 
NOG STEEDS ACTUEEL !!!!! 
 
PS voor de organisatie van de 11e deBOL JUNIOR Avond4Daagse Bemmel hebben wij nog niet voldoende verkeersregelaars, dus wij doen een dringend beroep op mensen die nog even de cursus willen volgen en ons 1, 2, 3, of 4 avonden willen helpen. De jeugd rekent erop dat ze lekker veilig kunnen lopen, dus......
lieve mensen kijk op: Verkeersregelaars gezocht  en doe mee!!!