Woord van de voorzitter

 
 Beste mensen,                                                                                   12 juni 2018
 
 
Het seizoen 2017/2018 loopt ten einde en we hebben  gelukkig weer veel goede activiteiten mogen realiseren en willen graag iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt, de sponsoren, donateurs, vrienden van deBOL en natuurlijk alle vrijwilligers en deelnemers! 
We kijken tevreden terug op een mooi seizoen en zullen morgen het programma voor 2018/2019 gaan vaststellen in de hoop dat we ook in het nieuwe seizoen weer heel veel mensen blij kunnen maken!
 
Ik wil hier toch even onze nieuwe commissie: de JUNIOR BOlletjes extra in het zonnetje zetten, zij organiseerden vorige maand voor de eerste keer in deze samenstelling de 11e deBOL JUNIOR Avond4Daagse Bemmel en zij hebben dat, ondanks alle tegenslagen die ze in de laatste weken moesten verwerken, UITSTEKEND gedaan. Klasse Bep, Anita, Jeanette, Sabine en Gemma, namens alle bijna 1200 deelnemers ontzettend bedankt! Deze 4 Daagse werd een fantastische 3Daagse! Zelfs bij de start zat het tegen, maar jullie hebben ruim op tijd vanwege het voorspelde noodweer een verstandig besluit genomen!
 
 
 
  
 
We gaan het seizoen afsluiten met de laatste woensdag 50+ wandeltocht op 20 juni, dan gaan we op 7 juli een Dagje UIT Wandelen en daarna nog even 4 dagen langs de routes staan bij de Nijmeegse 4Daagse!
Maar dan .... gaan we er echt even tussen uit om weer energie op te doen voor het volgende seizoen dat op 5 september van start gaat.
 
Voordat we het jaar gaan afsluiten moeten we toch ook nog een en ander regelen i.v.m. de privacywet. Onderstaand stukje laat ik daarom nog even staan op onze website en binnenkort zullen we alle 50 plussers, vrienden van deBOL en andere betrokkenen een formulier doen toekomen waarop men kan aangeven of hij/zij ons toestemming geeft om foto's van wandeltochten en evenementen te mogen plaatsen op onze website, nieuwsbrieven, publicaties e.d.  
We hopen dat we dit nog voor het einde van het seizoen rond hebben.
Wij gebruiken uw prive gegevens, die alleen in het bezit zijn van het Dagelijks Bestuur van St. deBOL, alleen voor intern gebruik (facturen, verjaardagskaarten e.d.) houden en zullen deze nooit aan derden geven! Wij doen ons best om zeer zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Mocht u toch bezwaar maken dan verwachten wij een schriftelijk verzoek om de gegevens te verwijderen.
 
Zo dat moest ook even, maar nu terug naar sportiviteit, gezelligheid en vriendschap en goede sfeer want dat zijn de pijlers waarop deBOL verder kan, wil en moet!
We hopen dat velen dat met ons eens zullen zijn.
Graag tot ziens,
 
Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter St.deBOL    
 
 
 
         6 april 2018
 
Beste mensen,
Binnenkort moeten we ons gaan houden aan de nieuwe wet op de privacy, dat houdt in dat we geen foto's met herkenbare personen mogen plaatsen.
Onze hoffotograaf heeft hiervoor de oplossing gevonden en we zullen alle foto's gaan voorzien van witte streepjes, waarvan hierboven een voorbeeld gemaakt door Toon.
 
Het zou toch jammer zijn als wij op onze eigen website geen normale, leuke, mooie foto's kunnen zetten, daarom willen wij alle wandelaars, vrienden van deBOL, Avond4Daagse lopers,  belangstellenden etc.  etc. vragen om toestemming te verlenen aan het op deze site plaatsen van foto's waarop men staat.
 
Wij zullen, zoals altijd al, zeer zorgvuldig omgaan met foto's en eventueel ander materiaal en zeker geen misbruik maken van uw komst bij een van onze activiteiten!
  
 
Lieve mensen, wij gaan door en hopen dat velen met ons blijven meegenieten, u bent altijd van harte welkom bij onze BOL-activiteiten, dus graag tot ziens!
 
Mocht u toch bezwaar hebben, dan verwachten wij een schriftelijk bericht aan: stichting.debol@planet.nl
 
 
namens het Bestuur,
Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter